sukupolvenvaihdos

Sukupolvenvaihdosprojektin menestyksellinen toteuttaminen vaatii eri näkökohtien huomioimista, omistajien, jatkajien ja yhtiön tavoitteiden sekä verotuksellisten ja juridisten asioiden yhteensovittamista. Tärkeintä prosessissa on, että kohteena oleva yritys säilyy elinkelpoisena myös vaihdoksen jälkeen.

Sukupolvenvaihdosprojekti koostuu liiketoiminnan jatkuvuuden varmistavan liike-toimintasuunnitelman rakentamisesta ja itse sukupolvenvaihdoksen toteuttamisesta. Roolimme sukupolvenvaihdosprojekteissa on koko projektin koordinointi, liiketoiminta-suunnitelman rakentaminen sekä rahoituksen järjesteminen kaupan toteuttamiseen.

Voimme tulla mukaan yritykseen aktiivisella kehittämispanoksella kanssayrittäjäperiaatteella totta kai.

Rakennettaessa liiketoimintasuunnitelmaa kohteena olevan yhtiön nykytila ja jatkajien tavoitteet ovat suunnitteluprosessin lähtökohtia. Liiketoimintasuunnitelma ohjaa yhtiön toimintaa, määrittää kehitysalueet ja tulevaisuuden tavoitteet.

Rahoitusjärjestelyssä etsimme mahdollisimman toimivan ratkaisu toimeksiantajalle. Sukupolvenvaihdostilanteeseen liittyy juridisia ja verotuksellisia näkökohtia, joiden suunnittelussa käytämme apuna juridista neuvonantajaa.

Sukupolvenvaihdosprojektin huolellinen toteuttaminen täyttää kunkin osapuolen tavoitteet ja turvaa yhtiönn tulevaisuuden.

Lisätietoja: Antti Jussila, P. 050-5990179

© Ledi Oy