kasvuyritys

Kasvurahoituksen saaminen on haasteellista. Onnistuneeseen rahoitusjärjestely- prosessin tarvitaan hyvän liikeidean lisäksi osaamista ja kokemusta rahoitusprosessin läpiviennistä. Tämä saattaa olla kriittinen tekijä projektin onnistumiselle. Tehtävämme on:

  • auttaa rakentamaan riittävän laaja ja konkreettinen, sijoittajan kriteerit täyttävä liiketoimintasuunnitelma, jossa kiteytetetään rahoittajille yrityksen tavoitteet, strategia ja sen toteutussuunnitelma.
  • optimaalisen rahoituspaketin (lainat, välirahoitus, oma pääoma, takaukset, avustukset, jne.) kokoaminen
  • yrityksen esittely potentiaalisille sijoittajille
  • yrityksen kehittymisen kannalta parhaiden rahoitus- ja sopimusehtojen neuvotteleminen
  • sijoituksen neuvotteleminen mahdollisimman korkealla valuaatiolla

Rahoitusta hakevan kasvuyrityksen menestymisen ja hallitun kasvun taustalla on huolellisesti laadittu, strateginen liiketoimintasuunnitelma, joka toimii johdon ohjaustyökaluna toimintojen ja organisaation kasvaessa.

Suunnittelemme liiketoimintasuunnitelman rakentamisen yhteydessä rahoitusstrategian, johon perustuen rahoituskierros toteutetaan. Kasvuyrityksellä on useita rahoitus--tahovaihtoehtoja, kuten koti- ja ulkomaiset pääomasijoittajat, bisnesenkelit, Finnveran ja Tekesin rahoitus, julkiset tuet ja eritysrahoituslähteet.

Rakennamme liiketoimintasuunnitelman tiiviissä yhteistyössä yrityksen kanssa, koordinoimme rahoitusjärjestelyprosessin ja toimimme yrittäjän neuvonantajana neuvotteluissa.

Olemme olleet mukana lukuisten alkavien ja kasvuvaiheen yritysten kehittämisessä ja rahoitusjärjestelyissä. Tunnemme alku-ja kasvuvaiheen yritysten haastavan pelikentän.

© Ledi Oy