strateginen neuvonta

  • Liiketoimintasuunnitelmat
  • Joint-venture-järjestelyt

Toimeksiantomme liittyvät yhtiöiden strategisiin valintatilanteisiin. Neuvonantotilanteeseen liittyy merkittävä investointi tai järjestely, joka vaikuttaa yrityksen pitkäaikaiseen kehitykseen. Liiketoimintasuunnitelma on työväline eri vaihtoehtojen kartoitukseen ja toteutussuunnitteluun. Liiketoimintasuunnitelmaa voidaan hyödyntää niin yrityksen sisäisessä viestinnässä kuin myös rahoittajaneuvotteluissa.

Huolellisesti laadittu liiketoimintasuunnitelma kertoo rahoittajille yrityksen halusta ja kyvystä kehittää liiketoimintaansa. Strategiatyöprosessilla varmistamme, että johdolla on valmis kartta strategian toteuttamiseen. Strategiaprosessilla on kokemuksemme mukaan arvoa jo itsessään. Se antaa johdolle mahdollisuuden pohtia systemaattisesti omaa liiketoimintaa ja laajempaa toimintaympäristöä sekä selkeyttää ajatukset tulevaisuudesta ja tahtotilasta.

Liiketoimintasuunnitelman rakentamisprosessissa analysoidaan liiketoiminnan nykytila, määritellään yhtiön tavoitteet sekä strategia tavoitteiden toteuttamiseksi. Prosessissa käydään lävitse kaikki liiketoiminnan osa-alueet ja laaditaan niille toimenpidesuunnitelmat. Lisäksi tavoitetila kuvataan numeerisesti tulos-, tase- ja rahoitusennusteissa.

Olemme konsultoineet ja tehneet liiketoimintasuunnitelmia teknologia-sektorille, teollisuuteen ja palveluliiketoimintaan.

Lisätietoja: Antti Jussila, P. 050-5990179

© Ledi Oy