rahoitus

  • Pääomasijoitukset
  • Projektirahoitus
  • Tuotekehitysrahoitus
  • Investointirahoitus

Toteutamme rahoitusjärjestelyjä yrityksen kasvu- ja kansainvälistymisvaiheessa, suku-polvenvaihdoksessa, merkittävissä investoinneissa ja yritysjärjestelyissä.

Rahoitusjärjestelytilanteissa laadimme tarvittavan dokumentaation, luomme rahoitusstrategian, kartoitamme potentiaaliset rahoituslähteet ja koordinoimme rahoitusneuvotteluprosessin. Rahoitusjärjestelyn perustana on asiakkaan kanssa huolellisesti laadittu liiketoimintasuunnitelma, jonka tuottamiseen osallistumme.

Meillä on vakiintunut kontaktipinta pääoma- ja yksityissijoittajiin, julkisiin rahoittajiin ja erityisrahoituslähteisiin. Usein rahoituspaketti kootaan useasta yksityisestä ja julkisesta rahoituslähteistä.

Toteuttamamme rahoitusjärjestely on hallittu. Prosessi nopeutuu ja yrityksen johdon aikaa säästyy tärkeimpään eli varsinaisen liiketoiminnan toteuttamiseen. Kokemuksemme projektien läpivienneistä sekä toimivat kontaktit parantavat järjestelyn onnistumista.

Yhteyshenkilömme:

Antti Jussila +358 50 599 0179

© Ledi Oy